Εγγραφή

Κατηγορία Προεγγραφή
(έως 20/09/19)
Εγγραφή
(από 21/09/19)
Γιατροί Ειδικευμένοι 160 € 200 €
Επαγγελματίες Υγείας / Θεραπευτές 100 € 100 €
Γιατροί ειδικευόμενοι 100 € 100 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές 0 € 0 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 60 € 60 €

 

Οι φοιτητές οφείλουν να επιδείξουν το φοιτητικό τους πάσο.

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Η εγγραφή περιλαμβάνει

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Πρόγραμμα συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Coffee/Lunch Breaks