Επικοινωνία

ΑRTION CONFERENCES & EVENTS
Επίσημος Οργανωτής Συνεδρίου – PCO για το

5ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

E. mssymposium@artion.com.gr
T. 2310257818 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310272275
W. www.mssymposium.gr

Συντονισμός συνεδρίου: Δέσποινα Αμαραντίδου, Τάσος Παπαδόπουλος
Συντονισμός επιστημονικού προγράμματος: Κέλλυ Αγγελάκη, Λίλα Σταθάκη
Διαχείριση συνέδρων & διαμονής: Μάρκος Παπαδόπουλος
Marketing, Εκδόσεις & Γραφείο Τύπου: Πρόδρομος Νικολαΐδης, Νίκος Σωτηρίου, Λίλα Σταθάκη
IT: Γιώργος Κανακάρης