Θεματικές ενότητες

Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτική της υποτροπιάζουσας- διαλείπουσας και προϊούσας μορφής της νόσου.

Θεραπευτικά διλήμματα και στρατηγικές επιλογές στην κλινική πράξη

Διασφαλίζοντας την μακροχρόνια ασφάλεια των ασθενών

Διαγνωστικές προκλήσεις: Η χρήση της απεικόνισης, των βιοδεικτών και διαφόρων εργαλείων στη διάγνωση και καθημερινή παρακολούθηση

Κατευθυντήριες οδηγίες και η χρήση τους στην καθημερινή κλινική πρακτική

Η δράση των νευρολογικών κλινικών στην Ελλάδα: Ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων

Ειδική Θεματολογία

Προϊούσες μορφές της νόσου: επιβεβαιωμένη διάγνωση και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Χορήγηση αγωγής σε ειδικούς πληθυσμούς:
  • Ηλικίες >50 και <18
  • EDSS > 6
  • Ακτινολογικό και κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο

Μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή ως θεραπεία των νοσημάτων του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας: Κίνδυνοι και οφέλη

 

Αποτελέσματα των νοσοτροποποιητικών αγωγών στην αντιμετώπιση των νοητικών διαταραχών της πολλαπλής σκλήρυνσης: Μύθοι και αλήθειες

 

Τεκμηριωμένη χορήγηση κανναβινοειδών στην πολλαπλή σκλήρυνση

Συνυπάρχοντα νοσήματα και χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων: Ασφάλεια και αλληλεπιδράσεις στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση