Θεματικές ενότητες

Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτική της υποτροπιάζουσας- διαλείπουσας και προϊούσας μορφής της νόσου.

Θεραπευτικά διλήμματα και στρατηγικές επιλογές στην κλινική πράξη

Διασφαλίζοντας την μακροχρόνια ασφάλεια των ασθενών

Διαγνωστικές προκλήσεις

Η χρήση της απεικόνισης, των βιοδεικτών και διαφόρων εργαλείων στη διάγνωση και καθημερινή παρακολούθηση

Κατευθυντήριες οδηγίες και η χρήση τους στην καθημερινή κλινική πρακτική

Η δράση των νευρολογικών κλινικών στην Ελλάδα: Ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων

Ειδική Θεματολογία

Προϊούσες μορφές της νόσου: επιβεβαιωμένη διάγνωση και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Χορήγηση αγωγής σε ειδικούς πληθυσμούς

  • Ηλικίες >50 και <18
  • EDSS > 6
  • Ακτινολογικό και κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο

Μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή ως θεραπεία των νοσημάτων του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας

Κίνδυνοι και οφέλη

Αποτελέσματα των νοσοτροποποιητικών αγωγών στην αντιμετώπιση των νοητικών διαταραχών της πολλαπλής σκλήρυνσης

Μύθοι και αλήθειες

Τεκμηριωμένη χορήγηση κανναβινοειδών στην πολλαπλή σκλήρυνση

Συνυπάρχοντα νοσήματα και χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων

Ασφάλεια και αλληλεπιδράσεις στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση