Θεματικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες:

 

Πολλαπλή Σκλήρυνση:

Θεραπευτικά διλήμματα και επιλογές στην κλινική πράξη

 • Στρατηγικές στη θεραπεία της υποτροπιάζουσας- διαλείπουσας και προϊούσας μορφής της νόσου.
 • Διαγνωστικά κριτήρια και κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Διαγνωστικές προκλήσεις και διλήμματα.
 • Συμπτωματική αντιμετώπιση.
 • Διαγνωστικά εργαλεία και σύγχρονοι biomarkers στην διάγνωση και καθημερινή παρακολούθηση.
 • Απεικονιστικές μέθοδοι.

Ειδική θεματολόγια

 • Η δράση των νευρολογικών κλινικών στην Ελλάδα: Ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων.
 • Νοσήματα του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας.
 • Κεφαλαλγία και πολλαπλή σκλήρυνση.
 • Γυναίκα και Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 • Νόηση και πολλαπλή σκλήρυνση.