Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική επιτροπή:  

Πρόεδρος: Ωρολογάς Αναστάσιος (Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)  

Μέλη:

Μέλη της International Society on Brain & Behaviour (ISBB) (Διεθνής Εταιρεία Εγκέφαλου και Συμπεριφοράς) (Δ.ΕΤ.Ε.Σ.)

Νώτας Κωνσταντίνος (Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ.)

Μόσχου Μαρία (Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ.) Μπάμπα Γρηγορία (Ψυχολόγος, MSc)

Επιστημονική επιτροπή:  

Πρόεδρος:

Φωκάς Κωνσταντίνος (Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ)

Μέλη:

Αθανασιάδης Λουκάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.)

Αναγνωστούλη Μαρία (Επικ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ)

Αρναούτογλου Μαριάνθη (Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Βαδικόλιας Κωνσταντίνος (Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Βλαϊκίδης Νικόλαος (Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Γρηγοριάδης Νικόλαος (Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Δερετζή Γεωργία (Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.)

Διακογιάννης Ιωάννης (Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.)

Εριέττα Συγκλητή Πελίδου (Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής Ιωαννίνων)

Ευαγγελίου Αθανάσιος (Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.)

Ηλιόπουλος Ιωάννης (Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ.)

Κιμισκίδης Βασίλειος (Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Κώνστα Αναστασία (Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.)

Μήτσιας Παναγιώτης (Καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μόσχου Μαρία (Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ.)

Μποζίκας Παντελεήμων-Βασίλειος (Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.)

Νηματούδης Ιωάννης (Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.)

Νώτας Κωνσταντίνος (Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ.)

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος (Ομοτ. Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας)

Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης (Ομοτ. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Πατρών)

Σπηλιώτη Μάρθα (Επικ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.)

Τσίπτσιος Ιάκωβος (Νευρολόγος) Φάκας Νικόλαος (Νευρολόγος Γενικός Αρχίατρος,)

Ωρολογάς Αναστάσιος (Ομοτ. Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.)