Σημαντικές Ημερομηνίες

    • 30 Μαΐου 2019: Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων

 

    • 31 Ιουλίου 2019 15 Σεπτεμβρίου: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων

 

    • 18 Σεπτεμβρίου  2019: Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

 

    • 20 Σεπτεμβρίου 2019: Λήξη Προεγγραφών με Χαμηλό Κόστος