Υποβολή Περιλήψεων

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Διακλινικού Συμποσίου για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συμποσίου να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2019 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η θεματολογία του φετινού Συμποσίου εστιάζει στις διαγνωστικές προκλήσεις, τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ασφάλειας και στη θεραπευτική των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και αναζητεί ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες και μελέτες περιπτώσεων από τη δράση των νευρολογικών κλινικών στην Ελλάδα.

Οδηγίες & τρόπος υποβολής περιλήψεων

Η αποστολή των περιλήψεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2019 15 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, πατώντας εδώ. Εφόσον δεν τηρηθεί η προθεσμία, οι περιλήψεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή τουλάχιστον του ομιλητή.

Συμπληρώστε πιστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής και ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας, η οποία θα γίνεται με e-mail.

Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας, θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε ένα αρχείο Word με όλα τα στοιχεία της Περίληψης (Τίτλος, συγγραφείς, οργανισμός, κείμενο).

Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εργασία που θα αποστείλουν βάσει των οδηγιών υποβολής περίληψης, καθώς και για την αυστηρή τήρηση της προθεσμίας υποβολής της.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, η περίληψη θα επιστρέφεται στον αποστολέα/συγγραφέα για τη διόρθωσή της, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής.

Στην περίπτωση, που η υποβληθείσα περίληψη δεν τηρεί τους κανόνες και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο διόρθωσης, θα αποκλείεται αυτόματα.

Σας συνιστούμε να μην αφήσετε την υποβολή της εργασίας σας για την τελευταία μέρα, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερφορτωθεί και να μην μπορέσετε τελικά να υποβάλετε την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ARTION Conferences & Events στο email mssymposium@artion.com.gr.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει την παρουσίαση της περίληψης σε συνεδρία σύμφωνα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος ή να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης από ελεύθερη σε ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση στο email σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων και είναι συχνά αυστηρά στα πανεπιστήμια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK folder) του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας.

Λογισμικό

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου και το αρχείο σε μορφή .doc ή .docx.

Οδηγίες για γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα και στοίχιση της Περίληψης

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ χωρίς τόνους, κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές) και δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περιλήψεως. Να έχει γραμματοσειρά Arial 10 pt και στοίχιση αριστερή.

Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, πρώτα ολόκληρο το όνομα, ακολουθεί το επίθετο και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, αλλά ο εκθέτης να μην είναι υπογραμμισμένος. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Μαρία Παπαδοπούλου1, Αστέριος Παπαδόπουλος2. Να έχει γραμματοσειρά Arial 10 pt και στοίχιση αριστερή.

Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.

Όνομα και Διεύθυνση ιδρύματος

Να αναγράφεται με Γράμματα Τίτλου. Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης μέσα σε παρένθεση και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ. Μαρία Παπαδοπούλου1, Αστέριος Παπαδόπουλος2

1 Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

2 Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 10.

Κύριο κείμενο της περίληψης

Να γραφεί σε γραμματοσειρά Arial 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση. Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή.

Υπότιτλοι

Είναι υποχρεωτικό η περίληψη να χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Σε ερευνητικές εργασίες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚA – ΜΕΘΟΔΟI, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε μελέτες περιπτώσεων:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με έντονα κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), να ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της. Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.