Αρχική

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς ολοκληρώνεται η δεύτερη δεκαετία της νέας χιλιετίας, οι αλλαγές στο χώρο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης είναι πραγματικά καταιγιστικές. Οι εκρηκτικές εξελίξεις στον τομέα της νευροανοσολογίας, της νευροφαρμακολογίας, της νευροαπεικόνισης και της γενετικής διαμορφώνουν πλέον τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή στη θεραπευτική της νόσου.

Η παρουσία πληθώρας εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο κλινικό νευρολόγο, καθώς η ορθή επιλογή οφείλει να εξατομικεύεται στα χαρακτηριστικά της νόσου, το προφίλ και τις προτιμήσεις του ασθενή και να σταθμίζει το όφελος σε σχέση με το ρίσκο κάθε θεραπείας.

Ο συνδυασμός της κλινικής εμπειρίας με τη χρήση κατευθυντήριων οδηγιών και εξειδικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων μπορεί να υποβοηθήσει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή θεραπευτική πρακτική, αφήνοντας όμως συχνά αναπάντητα ερωτήματα σε ξεχωριστές περιπτώσεις.

Επιδίωξη του 5ου Διακλινικού Συμποσίου για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας αποτελεί η ανάδειξη αυτών των προβληματισμών και η ερμηνεία των «γκρίζων ζωνών» στη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση της νόσου, προβληματισμών οι οποίοι παραμένουν παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 150 χρόνια από την πρώτη περιγραφή της νόσου από τον Charcot. Αντίστοιχα, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η παροχή πρακτικών θεραπευτικών οδηγιών για τη διαχείριση της νόσου στην καθημερινή πρακτική.

Θέλουμε  να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην διοργάνωση των τεσσάρων προηγούμενων Διακλινικών Συμποσίων, με τη βεβαιότητα ότι η φετινή διοργάνωση θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου γύρω από τη θεραπευτική της νόσου και την αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Αναστάσιος Ωρολογάς

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Εγκέφαλου και Συμπεριφοράς (ISBB)

Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Πολλαπλής Σκλήρυνσης Κλινική Άγιος Λουκάς, Πανόραμα

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Φωκάς

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διευθυντής Ά Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο “ Παπαγεωργίου”,

Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς (ISBB)